روز برنامه نویس

روز ۲۵۶ام هر سال (معادل عدد ۱۰۰در مبنای شانزده) به عنوان روز برنامه نویس نام گرفته است. عدد ۲۵۶بالاترین عدد دودویی در بین ۳۶۵ روز سال است که ارزش ویژه ای بین برنامه نویسان دارد.
برای اولین بار در سال ۲۰۰۲، کارمندان یک شرکت کامپیوتری در روسیه بودند که امضاهایی را جهت به رسمیت شناختن روزی با عنوان روز برنامه‌نویس جمع‌آوری کردند. در سال ۲۰۰۹ رئیس جمهور وقت روسیه، این روز را به عنوان روز برنامه‌نویس نام‌گذاری کرد و پس از آن کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و ایالات متحده آمریکا این روز را به عنوان روز برنامه‌نویس پاس میدارند.
ممکن است ما عضو تیم یا شرکتی باشیم که به توسعه نرم‌افزار می پردازد، یک آزادکار و یا یک دانشجو باشیم، اینروز متعلق به همه ماست. ما به کمک هم ۱۰ آذرماه -یعنی ۲۵۶امین روز سال شمسی- را به عنوان روز برنامه نویس جشن میگیریم و آن را در تقویم ملی کشورمان ثبت می‌کنیم.

پروفوسور آیاز عیسی زاده
عضو هیئت علمی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز

شما نمی‌تونید برنامه‌نویس باشید بدون اینکه عاشق برنامه‌نویسی باشید.
چه زیبا! روزی به نام روز برنامه‌نویسی؟ ده آذر؟
چرا که نه؟ ده آذر می‌شود یکی دیگر از روزهای عشق. روز عاشقان برنامه‌نویسی.

جادی میرمیرانی
یک گیک و نویسنده آی‌تی

امروز روز برنامه‌نویس‌ها است با همه باگ‌هایی که دارن و با همه زبون‌ها، کتابخونه‌ها و تکنولوژی‌هایی که هر روز باید یاد بگیرن تا تو شغلشون تثبیت بشن. برنامه‌نویسی در جهان شغل بسیار پردرآمده و در ایران یک شغل پر از دردسر... روزمون مبارک!

آرش منطقی
برنامه‌نویس

تحقق بخشیدن به بخش زیادی از ایده‌های نابی که به مغز انسان خطور میکنه، اجرایی کردن اون ایده‌ها و حل چالش‌های توی این مسیر، توسط انسان‌هایی انجام میشه که ما اون‌ها رو برنامه‌نویس صدا میزنیم. که اگر این آدم‌ها نبودند، ایده‌ها تبدیل به رویا میشد. روزشون گرامی.

شما هم با این ایده موافقید؟ زیر آن را امضا کنید:

از ایمیل شما برای نمایش تصویر شما توسط سرویس gravatar استفاده می‌کنیم. ما هم مثل شما از اسپم متنفریم.

تا به حال ۳۷۱۰ نفر از ثبت روز برنامه نویس در تقویم ملی حمایت کرده اند
(تنها ۶۰ نفر آخر نمایش داده شده است . برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.)

میلاد دانشمیلاد دانش
مهدی یوسفیمهدی یوسفی
احسان حسنیاحسان حسنی
امین امیری دربانامین امیری دربان
مهدی معصومی یاملقمهدی معصومی یاملق
بهرام معروفیبهرام معروفی
بهروز معروفیبهروز معروفی
حامد فاریابیحامد فاریابی
علیرضاعلیرضا
پیام پروانهپیام پروانه
میلاد فتحیمیلاد فتحی
حسین رفیعیحسین رفیعی
فاطمه فدايي رفسنجانيفاطمه فدايي رفسنجاني
رضا دلیررضا دلیر
علی یوسفیعلی یوسفی
محمدرضا کریمیمحمدرضا کریمی
لادن نظام دوستلادن نظام دوست
میثم هاشمیمیثم هاشمی
فرشید ریاحی امینفرشید ریاحی امین
رضا طاهریرضا طاهری
محمدرضا اعتقادیمحمدرضا اعتقادی
سهیلا رنجکشسهیلا رنجکش
سجاد شاه کرمیسجاد شاه کرمی
مصطفی جواهری پورمصطفی جواهری پور
احسان شیرازیاحسان شیرازی
مهدی طالبیمهدی طالبی
سپهر سرلکسپهر سرلک
هادی خاقانیهادی خاقانی
عباس منصوریعباس منصوری
عارفه میریعارفه میری
محمد جهان آرامحمد جهان آرا
فرشاد پورنوریفرشاد پورنوری
علی فخارعلی فخار
علی مرادیعلی مرادی
حسام یاریحسام یاری
عباس نیک زادعباس نیک زاد
مائده کاظمیمائده کاظمی
سعود پرکوکسعود پرکوک
محمد جواد یاحقیمحمد جواد یاحقی
مهدی زینلی زادهمهدی زینلی زاده
زهرااسدیزهرااسدی
محمد مهدی سبقتیمحمد مهدی سبقتی
امیرحسین بقایی بیدختیامیرحسین بقایی بیدختی
زهرا عباسی فردزهرا عباسی فرد
بهزاد خلیلیبهزاد خلیلی
محمد امین اسدی رحمانیمحمد امین اسدی رحمانی
الهام صادق موسویالهام صادق موسوی
سعید صداقتی قاضی محلهسعید صداقتی قاضی محله
احمد احتشامیاحمد احتشامی
حمیدرضا صدیقحمیدرضا صدیق
mohammad ali sherkat bazazanmohammad ali sherkat bazazan
محمد روشنفکرمحمد روشنفکر
سجادسجاد
سجاد نظریسجاد نظری
رضارضا
محمد میرزانژادمحمد میرزانژاد
محمدامین محمدیمحمدامین محمدی
میثم رضائیمیثم رضائی
جواد جوریانجواد جوریان
بهناز ربهناز ر